Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2018/19

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací

 • 21.1. – 1.2.2019
  • Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 10.12.2018 do 14:00 na sekretariát KIZI.
 • 10.6 21.6.2019
  • Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 6.5.2019 do 14:00 na sekretariát KIZI.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací

 • 21.1. – 1.2.2019
  • Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 3.12.2018 do 14:00 na sekretariát KIZI.
 • 27.5 7.6.2019
  • Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 29.4.2019 do 14:00 na sekretariát KIZI.