Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2019/2020 – AKTUALIZACE

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací

 • 23.1.6.2.2020
  • Obor AI – bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 9.12.2019 do 14:00 na sekretariát KIT.
  • Obor IMES – bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 9.12.2019 do 14:00 na sekretariát KIZI.
 • 15.6.25.6.2020
  • Obor AI – bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 11.5.2020 do 15:00 více informací na webu KIT.
  • Obor IMES – bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 11.5.2020 do 15:00:
   • Odevzdává se jen elektronická verze přes InSIS. Fyzický výtisk práce se s ohledem na situaci odevzdávat nebude.
   • Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIZI e-mail s následujícími informacemi:
    • jméno a příjmení,
    • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
    • informaci, zda provedl registraci mimosemestrálních kurzů 4OBP (obhajoba práce),  IMES (státní zkouška).
 • srpen/září 2020
  • Obor AI – bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 25.6.2020 do 15:00 více informací na webu KIT.
  • Obor IMES – bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 25.6.2020 do 11:30:
   • Odevzdává se jen elektronická verze přes InSIS. Fyzický výtisk práce se s ohledem na situaci odevzdávat nebude.
   • Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIZI e-mail s následujícími informacemi:
    • jméno a příjmení,
    • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
    • informaci, zda provedl registraci mimosemestrálních kurzů 4OBP (obhajoba práce),  IMES (státní zkouška).

Více informací

Prezentace bakalářských prací

Na základě pozitivních zkušeností jiných oborů je velmi doporučeno v rámci obhajoby použít připravenou prezentaci (šablona je k dispozici na intranetu pro studenty).Studentům budou koncem května 2020 v rámci předmětu 4OBP otevřeny odevzdávárny (každý den státnic bude mít jednu odevzdávárnu, označenou oborem IMES a datem konání obhajoby). Studenti musí do odevzdávárny nahrát svoji prezentaci nejpozději ve 23:59 den před obhajobou. Pokud v odevzdávárně práce nebude, nebude studentovi umožněno jí v den zkoušky dohrát např. z USB, aby nebyl narušen průběh zkoušek, stejně tak nebude možné již nahranou a odevzdanou prezentaci měnit.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací

 • 23.1.6.2.2020
  • Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 2.12.2019 do 14:00 na sekretariát KIZI.
 • 1.6.12.6.2020
  • Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 4.5.2020 do 15:00.
  • Odevzdává se jen elektronická verze přes InSIS. Fyzický výtisk práce se s ohledem na situaci odevzdávat nebude.
  • Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIZI e-mail s následujícími informacemi:
    • jméno a příjmení,
    • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
    • informaci, zda provedl registraci mimosemestrálních kurzů 4ODP (obhajoba práce),  ZWT (státní zkouška).
 • září 2020
  • Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 25.6.2020 do 11:30.
  • Odevzdává se jen elektronická verze přes InSIS. Fyzický výtisk práce se s ohledem na situaci odevzdávat nebude.
  • Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIZI e-mail s následujícími informacemi:
    • jméno a příjmení,
    • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
    • informaci, zda provedl registraci mimosemestrálních kurzů 4ODP (obhajoba práce),  ZWT (státní zkouška).

Více informací

Prezentace diplomových prací

Na základě pozitivních zkušeností jiných oborů je velmi doporučeno v rámci obhajoby použít připravenou prezentaci (šablona je k dispozici na intranetu pro studenty).Studentům budou koncem května 2020 v rámci předmětu 4ODP otevřeny odevzdávárny (každý den státnic bude mít jednu odevzdávárnu, označenou oborem ZWT a datem konání obhajoby). Studenti musí do odevzdávárny nahrát svoji prezentaci nejpozději ve 23:59 den před obhajobou. Pokud v odevzdávárně práce nebude, nebude studentovi umožněno jí v den zkoušky dohrát např. z USB, aby nebyl narušen průběh zkoušek, stejně tak nebude možné již nahranou a odevzdanou prezentaci měnit.