Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2019/2020

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací

 • 23.1.6.2.2020
  • Obor AI – bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 9.12.2019 do 14:00 na sekretariát KIT.
  • Obor IMES – bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 9.12.2019 do 14:00 na sekretariát KIZI.
 • 15.6.25.6.2020
  • Obor AI – bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 11.5.2020 do 14:00 na sekretariát KIT.
  • Obor IMES – bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 11.5.2020 do 14:00 na sekretariát KIZI.
 • srpen/září 2020
  • Obor AI – bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 25.6.2020 do 11:30 na sekretariát KIT.
  • Obor IMES – bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 25.6.2020 do 11:30 na sekretariát KIZI.
  • Tento termín bude vypsán pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo mají garantem oboru schválenou žádost o oddělení státní zkoušky a obhajoby práce. Žádost musí být podána elektronicky na studijní oddělení nejpozději do 4.5.2020.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací

 • 23.1.6.2.2020
  • Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 2.12.2019 do 14:00 na sekretariát KIZI.
 • 1.6.12.6.2020
  • Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 4.5.2020 do 14:00 na sekretariát KIZI.