Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2020/2021

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací

Státní zkoušky Odevzdání BP Zaslání e-mailu
21. 1. – 4. 2. 2021 14. 12. 2020
do 15:00
14. 12. 2020
do 15:00
14. – 24. 6. 2021 10. 5. 2021
do 15:00
10. 5. 2021
do 15:00
23. – 31. 8. 2021 24. 6. 2021
do 15:00
24. 6. 2021
do 15:00

Více informací níže u konkrétního termínu.

Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 14. 12. 2020 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018.
Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 14. 12. 2020 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4OBP (obhajoba práce), IMES (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje.

Práce nebude považována za řádně odevzdanou, nebudou-li splněny všechny požadované náležitosti, včetně zaslání e-mailu s výše požadovanými informacemi paní Dvořákové ve stanoveném termínu.

Studenti, kteří mají zájem v tomto období vykonávat pouze státní zkoušku jsou též povinni zaslat sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 14. 12. 2020 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, že mají zájem vykonávat pouze státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci mimosemestrálního kurzu IMES (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda státní zkoušku opakuje.

Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 10. 5. 2021 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018.
Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 10. 5. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4OBP (obhajoba práce), IMES (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje.

Práce nebude považována za řádně odevzdanou, nebudou-li splněny všechny požadované náležitosti, včetně zaslání e-mailu s výše požadovanými informacemi paní Dvořákové ve stanoveném termínu.

Studenti, kteří mají zájem v tomto období vykonávat pouze státní zkoušku jsou též povinni zaslat sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 10. 5. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, že mají zájem vykonávat pouze státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci mimosemestrálního kurzu IMES (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda státní zkoušku opakuje.

Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 24. 6. 2021 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018.
Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 24. 6. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4OBP (obhajoba práce), IMES (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje.

Práce nebude považována za řádně odevzdanou, nebudou-li splněny všechny požadované náležitosti, včetně zaslání e-mailu s výše požadovanými informacemi paní Dvořákové ve stanoveném termínu.

Studenti, kteří mají zájem v tomto období vykonávat pouze státní zkoušku jsou též povinni zaslat sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 24. 6. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, že mají zájem vykonávat pouze státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci mimosemestrálního kurzu IMES (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda státní zkoušku opakuje.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací

Státní zkoušky Odevzdání DP Zaslání e-mailu Poznámka
21. 1. – 4. 2. 2021 7. 12. 2020
do 15:00
7. 12. 2020
do 15:00
31. 5. – 11. 6. 2021 3. 5. 2021
do 15:00
3. 5. 2021
do 15:00
6. – 16. 9. 2021 24. 6. 2021
do 15:00
24. 6. 2021
do 15:00
Tento termín je určen pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v září 2021 a to nejpozději do 3. 5. 2021.

Více informací níže u konkrétního termínu.

Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 7. 12. 2020 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018.
Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 7. 12. 2020 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4ODP (obhajoba práce), ZWT (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!

POZOR: Práce nebude považována za řádně odevzdanou, nebudou-li splněny všechny požadované náležitosti, včetně zaslání e-mailu s výše požadovanými informacemi paní Dvořákové ve stanoveném termínu.

Studenti, kteří mají zájem v tomto období vykonávat pouze státní zkoušku jsou též povinni zaslat sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 7. 12. 2020 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, že mají zájem vykonávat pouze státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci mimosemestrálního kurzu ZWT (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!

Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 3. 5. 2021 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018.
Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 3. 5. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4ODP (obhajoba práce), ZWT (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!

POZOR: Práce nebude považována za řádně odevzdanou, nebudou-li splněny všechny požadované náležitosti, včetně zaslání e-mailu s výše požadovanými informacemi paní Dvořákové ve stanoveném termínu.

Studenti, kteří mají zájem v tomto období vykonávat pouze státní zkoušku jsou též povinni zaslat sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 3. 5. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, že mají zájem vykonávat pouze státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci mimosemestrálního kurzu ZWT (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!

Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 24. 6. 2021 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018.
Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 24. 6. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4ODP (obhajoba práce), ZWT (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!

POZOR: Práce nebude považována za řádně odevzdanou, nebudou-li splněny všechny požadované náležitosti, včetně zaslání e-mailu s výše požadovanými informacemi paní Dvořákové ve stanoveném termínu.

Tento termín je určen pouze pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v září 2021 a to nejpozději do 3. 5. 2021.

Studenti, kteří mají zájem v tomto období vykonávat pouze státní zkoušku jsou též povinni zaslat sekretářce KIZI e-mail (nejpozději do 24. 6. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení,
 • informaci, že mají zájem vykonávat pouze státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci mimosemestrálního kurzu ZWT (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!
 • informaci, zda státní zkoušku opakuje.

Tento termín je určen pouze pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v září 2021 a to nejpozději do 3. 5. 2021.