Zvané přednášky v letním semestru 2023/2024

V rámci výuky předmětů KIZI se snažíme zprostředkovávat zkušenosti odborníků z praxe. V letním semestru 2023-2024 bychom chtěli pozvat všechny zájemce z řad studentů i zaměstnanců na tyto přednášky:

 • 22.2.2024 v 18:00 [online]: Understanding earth ecosystems with machine learning
  • Marcin Joachimiak (Lawrence Berkeley National Laboratory, USA)
 • 7.3.2024 v 18:00 [online]: Machine learning on data from space
  • Jan Goth (WORLD FROM SPACE)
 • 11.3.2024 ve 14:30 [SB 112]: Interpretation of Human Resources data by Large Language Models (LLM) 
  • Luděk Kopáček (Workday)
 • 13.3.2024 ve 14:30 [NB B]: Interpretace dat z oblasti lidských zdrojů (HR) s využitím jazykových modelů (LLM)
  • Luděk Kopáček (Workday)
 • 21.3. v 18:00 [online]: High-performance computing (Data science in Automotive)
  • Jaroslav Červinka (Škoda Auto)
 • 25.3.2024 ve 14:30 [SB 112]: Safe development of applications
  • Filip Štěrba (Škoda Auto)
 • 4.4.2024 v 18:00 [online]: Text classification with pre-trained language models in Azure
  • Daniel Rabiencný (KPMG)
 • 16.4.2024 ve 12:45 [SB 213]: Webová analytika – základy Google Analytics
  • Šárka Plachá (Deloitte)
 • 18.4.2024 v 18:00 [online]: Data fraud detection
  • OpenBean
 • 22.4.2024 ve 14:30 [SB 112]: Cloud services and Keboola – introduction
  • Keboola
 • 23.4.2024 ve 12:45 [SB 213]: Webová analytika – pokročilé přístupy
  • Jan Tichý (Taste)
 • 24.4.2024 ve 14:30 [NB B]: Vývoj webových rozhraní a výměnné formáty pro datovou vědu
  • Stanislav Vojíř (KIZI)
 • 30.4.2024 ve 12:45 [SB 213]: Metody porozumění přirozenému jazyku.
  • Martin Labský (The Mama AI)
 • 2.5.2024 v 18:00 [online]: Explainable machine learning applied on image data
  • Bettina Finzel (University Bamberg)
 • 9.5.2024 v 18:00 [online]: Artificial Intelligence and Law
  • Veronika Křížová