Zvané přednášky v předmětech KIZI

V rámci výuky jsme pro studenty domluvili externí přednášející přinášející zajímavá aktuální témata. Přednášek se ale mohou zúčastnit i zájemci, kteří nemají příslušný předmět zapsaný.

  • Umělá inteligence ve Škoda Auto (Škoda Auto) – 7.10.2021 14:30-16:00, posluchárna SB D – kurz 4iz210
  • Případové studie z praxe na segmentaci dat v Pythonu (Data Sentics) – 21.10.2021 9:15-10:45, učebna M15 – kurz 4iz566
  • Využití platformy Spark v jazyce Python (Adastra) – 21.10.2021 11:00-12:30, učebna M15 – kurz 4iz566
  • Praktické aplikace sémantických technologií ve farmaceutickém výzkumu (Jindřich Mynarz – MSD Czech Republic) – 1.11.2021 11:00-12:30, učebna SB236 – kurz 4iz440
  • Segmentace dat v R (Median) – 24.11.2021 9:15-10:45, učebna M15 – kurz 4iz566 – pozor, změna termínu
  • Optimalizace cen v R (Vendavo) – 1.12.2021 9:15-10:45, učebna M15 – kurz 4iz566
  • Machine Learning ve vyhledávači (Jan Zhouf) – 9.12.2021 14:30-16:00, učebna NB D – kurz 4iz210

Kromě přednášek přímo začleněných do výuky vás zveme také na webinář prof. Johannes Fürnkranze z Johannes Keppler Universität Linz na téma Deep Rule Learning – 27.10.2021 od 15:00 (skype – skupina „RuleML General Topics“) či další RuleML webináře.