Členové a spolupracovníci

Vedoucí skupiny

Vojtěch Svátek

Další členové

 • Stálí zaměstnanci: Marek Dudáš, Tomáš Kliegr, Viet Bach Nguyen, Petr Strossa (NLP expert), Miroslav Vacura (odborný asistent na katedře filozofie VŠE, ale spolupracující na velkém počtu projektů SWOE), Ondřej Zamazal.
 • Doktorandi: Viet Bach Nguyen, Gollam Rabby (také ve skupině DMKD), Jana Vataščinová, Václav Zeman (také ve skupině DMKD).
 • Studenti magisterského studia: Karel Douda, Maxim Dužij, Kateřina Haniková, Farhana Keya, Ekaterina Kortoshkina, Stanislav Kruml, Peter Vajdečka.
 • Projektoví spolupracovníci: Štěpán Bahník, Michal Doležel, Jiří Korčák, Marie Kovářová, Gaetan Lopez Latouche, David Anthony Procházka, Filip Vencovský, Martin Víta.

Bývalí členové

Bývalí projektoví spolupracovníci (s PhD) a absolventi doktorského studia

Martin Kavalec, Jakub Klímek, Martin Labský, Jindřich Mynarz, Marek Nekvasil, Jan Nemrava, Pavel Praks, Petr Škoda, Daniel Vodňanský.

Studentští spolupracovníci – vesměs autoři diplomových prací zpracovaných v rámci projektů SWOE

Daniel Bedrníček, Václav Belák, Pavel Červený, David Fuchs, Tomáš Hanzal, Petr Hazuza, Sára Juranková, Martin Karásek, Martin Lukáš, Tomáš Morkus, Anna Nesterova, Jiří Netušil, Petr Novák, Josef Petrák, Štěpán Pilař, Michal Pomykacz, Simone Serra, Pavel Suk, Martin Škára, Petr Tichý, Šárka Turečková, Jan Zemánek, Jan Zhouf.

Volné pozice pro doktorandy

Prof. Svátek, doc. Zamazal, doc. Kliegr i doc. Strossa mají volnou kapacitu na přijetí 1-2 nových doktorandů. Vypsaná témata (jak rámcové okruhy, tak i specifické návrhy projektů, někdy rovněž zveřejněné na portálu ResearchJobs.cz) jsou uvedena v rámci celooborového seznamu témat na webu FIS (pod odkazem „Katedra informačního a znalostního inženýrství“).
Je preferován nástup do studia prezenčního (dle zkušenosti slučitelné s externím úvazkem do maximální výše 30-50%), ale připadá v úvahu i studium kombinované (při externím zaměstnání na vyšší, výjimečně i plný úvazek, bez studentských výhod i některých povinností spojených se studiem prezenčním).
Finanční zabezpečení doktorských pozic je následující:

 • Výchozí součástí finančního ohodnocení v prezenční formě doktorského studia je řádné stipendium, aktuálně ve výši 8 tisíc Kč měsíčně (během standardní doby studia, která je 4 roky, s postupným mírným navyšováním).
 • O další finanční prostředky se lze ucházet prostřednictvím motivačního systému pro doktorandy VŠE, zahrnující zejména
  • Interní grantovou soutěž VŠE (objem ročního stipendia pro hlavního PhD řešitele zpravidla 60-120 tis. Kč)
  • mimořádná stipendia rozdělovaná vedoucími kateder
  • mimořádná stipendia z fakultnícho Programu osobního a kvalifikačního rozvoje: za přípravu a podání publikací do špičkových časopisů
  • mimořádná stipendia za již přijaté publikace.
 • Zájemci o full-time vědeckou pozici se navíc mohou (až po přijetí do prezenčního doktorského studia) ucházet o zařazení do výběrového programu Doktorand 4.0, se standardní dobou trvání 3 roky a výběrovým řízením zpravidla v únoru. V tomto programu se roční stipendium pohybuje v rozmezí 150-250 tis. Kč, a to nad rámec řádného stipendia.
 • U řady z vypsaných témat je v příštích letech pravděpodobné podávání žádostí o další externí granty (GAČR, TAČR, H2020) s vyčleněnou kapacitou pro doktorandy na nich pracující.

Nástup do doktorského studia na VŠE je od září, s podáním přihlášky ke studiu koncem května, případně od února, s podáním přihlášky ke studiu v polovině prosince. Vzhledem k nutnosti řádné přípravy projektu pro přijímací řízení je třeba, aby zájemce kontaktoval uvažovaného školitele nejpozději měsíc před termínem podání přihlášky!

Spolupráce

V rámci VŠE spolupracuje skupina SWOE zejména:

 • se skupinou Data Mining and Knowledge Discovery (DMKD). SWOE zejména propaguje komunitám v oblasti sémantického webu a propojených dat relevantní výsledky skupiny DMKD (jako Linked Hypernym Dataset – LHD). Společným výzkumem DMKD a SWOE jsou oblasti využívání doménových znalostí pro text mining (např. Ex information extractor), pro dolování z dat (projekt EasyMiner) a data mining z propojených data;
 • se skupinou Open data (vedenou Dušanem Chlapkem a Janem Kučerou) na Katedře informačních technologií. Společným zájmem jsou linked data publikovaná veřejnou správou; např. obě skupiny spolupracovaly při vytváření českého katalogu dat založeného na CKAN. Společné aktivity obou skupin jsou zastřešeny rozcestníkem OpenData.VSE.cz.

V České republice dlouhodobě spolupracujeme se skupinou XRG na Univerzitě Karlově. Členové XRG se mj. významně podíleli na výzkumných činnostech v rámci evropských projektů LOD2 a OpenBudgets.eu.

Na mezinárodní úrovni spolupracuje skupina s mnoha zahraničními partnery, a to buď v souvislosti s evropskými projekty (jako byly EU FP7 IP LOD2 a OpenBudgets.eu), nebo na neformálním základě, s řadou společných publikací. Příklady společného výzkumu:

 • revize ontologií/slovníků založená na pojmenovaných vzorech – Univerzita v Lipsku, Německo, v rámci projektu LOD2,
 • zpracování ontologií v oblasti e-commerce – UNIBW, Mnichov, Německo,
 • ontologické vzory a antivzory – ISTC-CNR, Rome, Itálie, UPM, Španělsko a CEMAGREF, Francie,
 • modely ontologického pozadí datových slovníků – UK Bratislava, Slovensko, v rámci bilaterálního projektu LAAOS,
 • mapování vícejazyčných ontologií – Univerzita v Mannheimu, Německo,
 • propojená data o veřejných zakázkách – I2G, Poznaň, Polsko, v rámci projektu LOD2,
 • analýza propojených dat – Univertzity v Mannheimu a v Bonnu, Německo
 • párování v propojených datech dat – Polytechnická univerzita v Bari, Itálie.