Členové a spolupracovníci

Vedoucí skupiny

Vojtěch Svátek, Ondřej Zamazal

Další členové

 • Stálí zaměstnanci: Marek Dudáš, Petr Strossa (NLP expert), Miroslav Vacura (odborný asistent na katedře filozofie VŠE, ale spolupracující na velkém počtu projektů SWOE).
 • Doktorandi: Viet Bach Nguyen, Jana Vataščinová, Daniel Vodňanský (primárně ve skupině IIS), Václav Zeman (také ve skupině DMKD).
 • Studenti magisterského studia: Pavel Červený, David Fuchs, Martin Lukáš, Pavel Suk.
 • Projektoví spolupracovníci: Jindřich Mynarz.

Volné pozice pro doktorandy

Prof. Vojtěch Svátek aktuálně vypisuje dvě volné pozice na doktorandy (prezenční forma studia), s tématy, jejichž podrobnější popis je na portálu ResearchJobs:

 1. Lexikální rozhraní ontologických schémat a interakce uživatelů s ním
 2. Dolování z propojených veřejnosprávních dat.

Dále je u prof. Svátka možné navrhnout vlastní téma spadající do širších okruhů. I v tomto případě se preferuje prezenční studium (dle zkušenosti slučitelné s externím úvazkem do maximální výše 30-50%), ale připadá v úvahu i studium kombinované (při externím zaměstnání na vyšší, výjimečně i plný úvazek, bez studentských výhod i některých povinností spojených se studiem prezenčním).
Ing. Ondřej Zamazal (zahájené habilitační řízení, s perspektivou získání plného školicího práva) se podílí na vedení disertačních prací jako odborný konzultant (oblast ontologického inženýrství, mapování ontologií, atd.).

Finanční zabezpečení doktorských pozic je následující:

 • Výchozí součástí finančního ohodnocení v prezenční formě doktorského studia je řádné stipendium, aktuálně ve výši 8 tisíc Kč měsíčně (během standardní doby studia, která je 4 roky, s postupným mírným navyšováním).
 • O další finanční prostředky se lze ucházet prostřednictvím motivačního systému pro doktorandy VŠE, zahrnující zejména
  • Interní grantovou soutěž VŠE (objem ročního stipendia pro hlavního PhD řešitele zpravidla 60-120 tis. Kč)
  • mimořádná stipendia rozdělovaná vedoucími kateder
  • odměny za přijaté publikace.
 • Zájemci o full-time vědeckou pozici se navíc mohou (až po přijetí do prezenčního doktorského studia) ucházet o zařazení do výběrového programu Doktorand 4.0, se standardní dobou trvání 3 roky a výběrovým řízením zpravidla v únoru. V tomto programu se roční stipendium pohybuje v rozmezí 150-250 tis. Kč, a to nad rámec řádného stipendia.
 • V případě tématu č. 1 je možné doktoranda zařadit do týmu již běžícího tematicky odpovídajícího projektu GAČR „Fokusovaná kategorizační síla webových ontologií“ (2018-2020), s odměnami formou DPP/DPČ.
 • V případě obou vypsaných témat je v příštích letech pravděpodobné podávání žádostí o další externí granty (GAČR, TAČR, H2020) s vyčleněnou kapacitou pro doktorandy na nich pracující.

Nástup do doktorského studia na VŠE je pravidelně v září,  s podáním přihlášky ke studiu v polovině května. Vzhledem k nutnosti řádné přípravy projektu pro přijímací řízení je třeba, aby zájemce kontaktoval uvažovaného školitele (ev. konzultanta) nejpozději v první polovině dubna daného roku!

Bývalí členové

Důležitá skupina alumni (ex-PhD, Ing., spolupracovníci na projektech): Václav Belák, Tomáš Hanzal, Petr Hazuza, Martin Karásek, Martin Kavalec, Jakub Klímek (XRG group na Univerzitě Karlově a WI group na ČVUT), Martin Labský, Marek Nekvasil, Jan Nemrava, Jiří Netušil, Josef Petrák, Štěpán Pilař, Michal Pomykacz, Simone Serra, Petr Škoda (primárně člen XRG group na Univerzitě Karlově), Petr Tichý, Šárka Turečková, Jan Zemánek.

Spolupráce

V rámci VŠE spolupracuje skupina SWOE zejména:

 • se skupinou Data Mining and Knowledge Discovery (DMKD). SWOE zejména propaguje komunitám v oblasti sémantického webu a propojených dat relevantní výsledky skupiny DMKD (jako Linked Hypernym Dataset – LHD). Společným výzkumem DMKD a SWOE jsou oblasti využívání doménových znalostí pro text mining (např. Ex information extractor), pro dolování z dat (projekt EasyMiner) a data mining z propojených data;
 • se skupinou Open data (vedenou Dušanem Chlapkem a Janem Kučerou) na Katedře informačních technologií. Společným zájmem jsou linked data publikovaná veřejnou správou; např. obě skupiny spolupracovaly při vytváření českého katalogu dat založeného na CKAN. Společné aktivity obou skupin jsou zastřešeny rozcestníkem OpenData.VSE.cz.

V České republice dlouhodobě spolupracujeme se skupinou XRG na Univerzitě Karlově. Členové XRG se mj. významně podíleli na výzkumných činnostech v rámci evropských projektů LOD2 a OpenBudgets.eu.

Na mezinárodní úrovni spolupracuje skupina s mnoha zahraničními partnery, a to buď v souvislosti s evropskými projekty (jako byly EU FP7 IP LOD2 a OpenBudgets.eu), nebo na neformálním základě, s řadou společných publikací. Příklady společného výzkumu:

 • revize ontologií/slovníků založená na pojmenovaných vzorech – Univerzita v Lipsku, Německo, v rámci projektu LOD2,
 • zpracování ontologií v oblasti e-commerce – UNIBW, Mnichov, Německo,
 • ontologické vzory a antivzory – ISTC-CNR, Rome, Itálie, UPM, Španělsko a CEMAGREF, Francie,
 • modely ontologického pozadí datových slovníků – UK Bratislava, Slovensko, v rámci bilaterálního projektu LAAOS,
 • mapování vícejazyčných ontologií – Univerzita v Mannheimu, Německo,
 • propojená data o veřejných zakázkách – I2G, Poznaň, Polsko, v rámci projektu LOD2,
 • analýza propojených dat – Univertzity v Mannheimu a v Bonnu, Německo
 • párování v propojených datech dat – Polytechnická univerzita v Bari, Itálie.