Výuka

Aktivity skupiny jsou reflektovány v řadě kurzů vyučovaných na VŠE, zejména na magisterském stupni studia:

Specializované kurzy na bakalářském stupni:

Ph.D. kurzy: