Vybrané publikace

  • HRADIL, Jiří. Identification and Origin of User Interfaces. In: ITAT 2017 Proceedings,. Martinské hole, 22.09.2017 – 26.09.2017. CEUR, 2017, 223–227. ISSN 1613-0073.
  • HRADIL, Jiří, SKLENÁK, Vilém. Mapování barev na typické případy užití ve webové aplikaci [Color Mapping on Common Use-Cases in a Web Application]. Acta Informatica Pragensia [online]. 2015, vol. 4, no. 2, p. 154–173. Text in Czech. ISSN 1805-4951. DOI: 10.18267/j.aip.67. Dostupné také z: http://aip.vse.cz/index.php/aip/article/view/105/82.
  • HOLUBOVÁ, Irena, KOSEK, Jiří, MINAŘÍK, Karel, NOVÁK, David. Big Data a NoSQL databáze. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s, 2015. 288 s. ISBN 978-80-247-5466-6.
  • Kosek J.: ITS 2.0 Validation Techniques. The International Journal of Localisation, 2013, roč. 12, č. 1, s. 56–60. ISSN 1649-2358.
  • Filip D., McCance S., Lewis D., Lieske C., Lommel A., Kosek J., Sasaki F., Savourel Y.: Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0. Cambridge : W3C, 2013.
  • Kosek J.: Information Technology – Document Schema Definition Languages (DSDL) – Part 11: Schema association. ISO/IEC 19757-11:2011.