Seminář: Koreferát: LISp–Miner a (lékařské) ontologie, Využití ontologií při dobývání znalostí z databází

Datum a čas 13. 5. 2004 10:30 - 12:00
Místnost 403 NB

Koreferát: LISp–Miner a (lékařské) ontologie

Prezentující: Vojtěch Svátek

Využití ontologií při dobývání znalostí z databází

Prezentující: Hana Češpivová