Seminář: Automatizovaná podpora výběru nástroje pro dobývání znalostí

Datum a čas 18. 11. 2004 10:00 - 11:30
Místnost 403 NB

Automatizovaná podpora výběru nástroje pro dobývání znalostí

Prezentující: Jakub Štochl

Existuje velké množství metod umožňujících získávání znalostí. Problémem pak bývá vybrat tu správnou na základě vstupních dat a požadované transformace. Tento příspěvek se snaží představit nástroj, který by měl uživateli tento výběr usnadnit. Je založen na popisu úloh pomocí XML, díky čemuž je otevřený vzhledem k dalšímu rozšiřování. Systém umožňuje vybrání metody na základě porovnání s omezeními a výhodami jednotlivých metod a též na základě porovnání s již provedenými úlohami.