Seminář: Dvouúrovňové mapování databází do RDF

Datum a čas 25. 11. 2004 10:00 - 11:30
Místnost 403 NB

Dvouúrovňové mapování databází do RDF

Prezentující: Martin Švihla

Model mapovania, ktorý bude v príspevku predstavený, bol vytvorený za účelom zjednodušenia vytvárania obsahu sémantického webu. Jedná sa o mapovanie štruktúry relačnej databázy do zvolenej ontológie, takže na základe takéhoto mapovania môžu byť dáta z databázy zverejnené v RDF. Náš model rozdeľuje proces mapovania do dvoch stupňov, pričom na prvej úrovni sa namapuje struktúra DB do tried a vlastností ontológie a na druhej úrovni sa skladá výsledný RDF dokument. Takýto spôsob prináša niekoľko výhod najmä pre webového‘ programátora, ktorý bude vytvárať sémantickú verziu dynamicky generovaných webových stránok.‘