Seminář: Analýza webových click–streamů

Datum a čas 17. 3. 2005 10:30 - 12:00
Místnost 403 NB

Analýza webových click–streamů

Prezentující: Petr Berka

Téma seminaře spadá do oblasti web usage mining, neboli získávání znalostí z dat o používání webu, přesněji z dat o přístupech na webové stránky na nějakém serveru. Na semináři budou presentovány způsoby a výsledky analýzy dat získaných z internetového obchodu. Tato data umožnují sledovat dva typy informací: o nabízených produktech a o typech stránek. Budou popsány prováděné datové transformace, výsledky shlukování, analýza statických dat i analýza sekvencí, pro kterou byl navržen a implementován algoritmus pro tvorbu klasifikačních pravidel.