Seminář: Nové analytické procedury v systému LISp–Miner

Datum a čas 21. 4. 2005 10:30 - 12:00
Místnost 403 NB

Nové analytické procedury v systému LISp–Miner

Prezentující: Milan Šimůnek

V současné době je v systému LISp–Miner celkem šest GUHA procedur. Všechny procedury jsou implementovány pomocí modulů pro práci s bitovými řetězci. Moduly byly vytvořeny v souvislosti s původní procedurou 4ft–Miner. Nové procedury využívají tyto moduly k rychlému výpočtu různých kontingenčních tabulek. Díky tomu je možno získávat i relativně složité vztahy mezi jak booleovskými tak i kategoriálními atributy. Budou ukázány aplikace nových procedur na reálných datech, shrnuty získané zkušenosti a naznačeny další směry výzkumu.