Seminář: První praktické zkušenosti s Rel–Minerem

Datum a čas 28. 4. 2005 10:30 - 12:00
Místnost 403 NB

První praktické zkušenosti s Rel–Minerem

Prezentující: Tomáš Karban

Referát bude zaměřen na praktické aspekty implementace relačního data miningu za pomoci bitových řetízků. Probereme architekturu systému, návrh nové metabáze v XML a některé algoritmy pro zpracování hypotéz, zejména výpočet celkového počtu hypotéz, rozdělení prostoru hypotéz na části pro paralelní zpracování, optimalizace výpočtů a datových přenosů. Referát lze chápat jako představení alfa–verze systému.