Členové a spolupracovníci

Vedoucí skupiny

Petr Berka, Tomáš Kliegr, Jan Rauch

Další členové

Stálí zaměstnanci: David Chudán, Jiří Ivánek, Petr Máša, Vojtěch Svátek, Stanislav Vojíř

Projektoví pracovníci: Milan Šimůnek

Doktorandi: Lucie Beranová (primárně na katedře ekonometrie) Gollam Rabby, Pavel Strnad, Lukáš Sýkora, Lukáš Švarc, Václav Zeman, Jiří Zettel

Studenti magisterského studia: Jiří Filip, Pham Son Tung

Bývalí členové

Jan Bouchner, Barbora Červenková, Kseniya Degtyar, Milan Dojchinovski, Přemysl Václav Duben, Jiří Filip, Jaroslav Flégl, Oliver Genský, Václav Hykl, Josef Kerner, Jaroslav Kuchař, Ivo Lašek, Petr Heřmanský, Andrej Hazucha, Linda Horáková, Bohuslav Koukal, Jakub Kúdela, Martin Labský, Viktor Nekvapil, Jan Nemrava, David Pejčoch, Kamil Soule, Radek Škrabal, Pham Son Tung, Richard Weis

Spolupráce

V rámci VŠE spolupracuje skupina DMKD zejména:

  • se skupinou Semantic Web and Ontological Engineering (SWOE) v oblasti linked data a doménových znalostí pro text mining,
  • se skupinou Business Intelligence (vedenou doc. O. Novotným) Katedře informačních technologií. Společným zájmem je data mining nad OLAP daty. V letech 2014-2016 tři členové DMKD přímo spolupracovali na projektu zaměřeném na BI.

V rámci České republiky probíhá dlouhodobá spolupráce se skupinou Web Intelligence (vedenou doc. Tomášem Vitvarem) na ČVUT. Doktorandi z této skupiny (M. Dojchinovski, J. Kuchař a I. Lašek) se přímo podíleli na výzkumné činnosti projektu LinkedTV a J. Kuchař také v projektu OpenBudgets.eu.

Na mezinárodní úrovni spolupracuje skupina DMKD s mnoha zahraničními partnery jak v rámci projektů EU, tak i na neformálním základě. Příklady společného výzkumu jsou:

  • linked data mining – University of Mannheim and University of Darmstadt, Německo
  • user interest mining – University of Mons, Belgium (Numediart institute)
  • action rules mining – University of North Carolina, Charlotte, USA
  • logický kalkul a data mining – Technical University of Tampere, Finsko.