Členové a spolupracovníci

Vedoucí skupiny

Jan Rauch, Tomáš Kliegr, Petr Berka

Další členové

Stálí zaměstnanci: David Chudán, Jiří Ivánek, Vojtěch Svátek, Milan Šimůnek, Stanislav Vojíř

Projektoví pracovníci: Jaroslav Kuchař (primárně na FIT ČVUT)

Doktorandi: Ivan Jelínek, Viktor Nekvapil, Pavel Strnad, Lukáš Švarc, Václav Zeman, Jiří Zettel

Studenti magisterského studia: Kseniya Degtyar, Jaroslav Flégl, Oliver Genský, Petr Heřmanský, Václav Hykl, Josef Kerner, Richard Weis

Bývalí členové

Jan Bouchner, Barbora Červenková, Milan Dojchinovski, Přemysl Václav Duben, Ivo Lašek, Andrej Hazucha, Linda Horáková, Bohuslav Koukal, Jakub Kúdela, Martin Labský, Jan Nemrava, David Pejčoch, Kamil Soule, Radek Škrabal

Spolupráce

V rámci VŠE spolupracuje skupina DMKD zejména:

  • se skupinou Semantic Web and Ontological Engineering (SWOE) v oblasti linked data a doménových znalostí pro text mining,
  • se skupinou Business Intelligence (vedenou doc. O. Novotným) Katedře informačních technologií. Společným zájmem je data mining nad OLAP daty. V letech 2014-2016 tři členové DMKD přímo spolupracovali na projektu zaměřeném na BI.

V rámci České republiky probíhá dlouhodobá spolupráce se skupinou Web Intelligence (vedenou doc. Tomášem Vitvarem) na ČVUT. Doktorandi z této skupiny (M. Dojchinovski, J. Kuchař a I. Lašek) se přímo podíleli na výzkumné činnosti projektu LinkedTV a J. Kuchař také v projektu OpenBudgets.eu.

Na mezinárodní úrovni spolupracuje skupina DMKD s mnoha zahraničními partnery jak v rámci projektů EU, tak i na neformálním základě. Příklady společného výzkumu jsou:

  • linked data mining – University of Mannheim and University of Darmstadt, Německo
  • user interest mining – University of Mons, Belgium (Numediart institute)
  • action rules mining – University of North Carolina, Charlotte, USA
  • logický kalkul a data mining – Technical University of Tampere, Finsko.