Členové a spolupracovníci

Vedoucí skupiny

Petr Berka

Další členové

Jiří Ivánek, Jiřina Vejnarová, Ondřej Vadinský, Daniel Vodňanský, Ondřej Zamazal

Bývalí členové

Jan Burian, Jiří Zumr

Spolupráce

V rámci VŠE spolupracuje skupina IIS zejména:

V České republice probíhá dlouhodobá spolupráce s Ústavem teorie informace a automatizace (primární příslušnost J. Vejnarové) v oboru práce s neurčitostí a s Fakultou elektrotechniky ČVUT v oblasti inteligentních budov.

Na mezinárodní úrovni udržujeme aktivní kontakty v oblastech sémantickém webu a ontologií u a částečně v segmentu práce s neurčitostí.