Archiv rubriky: Aktuality

International Week na FIS – registrace do kurzů otevřena!

Fakulta informatiky a statistiky (FIS) organizuje pravidelně jedenkrát ročně International Week (I-Week). Zveme vždy 3-5 hostujících učitelů, z nichž každý nabízí jeden intenzivní mimosemestrální kurz, který je studentům magisterských oborů na FIS nabízen jako oborově volitelný kurz za 3 ECTS. Studenti si smí vybrat jeden kurz z dané nabídky. Kurzy každým rokem obměňujeme. Jazykem výuky je […]

Schůzka se zájemci o obor Znalostní a webové technologie (ZWT)

Katedra informačního a znalostního inženýrstcí srdečně zve všechny zájemce na setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 29.11. od 10:00 v mistnosti SB322. Schůzka má několik cílů: Představit obor studentům bakalářského studia, kteří přihlášku na ZWT zvažují. Upozornit na aktuální vypsaná témata bakalářských prací, i na s nimi související možnosti zapojení do financovaných vědeckých a rozvojových […]

Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2018/19

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací 21.1. – 1.2.2019 Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 10.12.2018 do 14:00 na sekretariát KIZI. 10.6 – 21.6.2019 Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 6.5.2019 do 14:00 na sekretariát KIZI. Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací 21.1. – 1.2.2019 Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 3.12.2018 do […]